"Felaket Başa Gelmeden Evvel Önleyici ve Koruyucu Tedbirleri Düşünmek Lazımdır, Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur."
Mustafa Kemal Atatürk
Sivil Savunma ; Depremde, Selde, Çığda ve Savaşta... Her Zaman Yanınızda:

       Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve topyekün savunmanın en önemli unsurlarından biri olan Sivil Savunma;

konularını kapsayan SİLAHSIZ, KORUYUCU, KURTARICI önlem ve faaliyetler bütünüdür.

       Bu hizmetlerin ülke düzeyinde yürütülmesi için İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Genel Müdürlük Sivil Savunma hizmetlerini, İl ve İlçelerde Sivil Savunma Müdürlükleri, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında Sivil Savunma Uzmanlıkları vasıtasıyla yürütmektedir.
Sivil Savunmasız Yurt Savunması Olmaz...